DOM I REKREACJA

Reszel 15.12.2015

Oświadczenie w związku z przeprowadzonym rozpoznaniem ofertowym oraz protokół.

                                                                                                                                                              

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE

PROTOKÓŁ

DOM I REKREACJA

Reszel 15.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu

„Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”

                                                                                                                                                              

Do pobrania załączniki z zapytaniem oraz formularz:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał nr 1 formularz oferty

DOM I REKREACJA

RESZEL 03.12.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu

„Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”

                                                                                                                                                         

Do pobrania załączniki z zapytaniem:

zapytanie ofertowe_DiR (002)

DOM I REKREACJA

RESZEL 02.12.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez firmę Dom i Rekreacja Spółka z o.o. o dofinansowanie projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy Dom i Rekreacja Spółka z o.o. poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

                                                                                                                                                              

Do pobrania załącznik z zapytaniem:

Zapytanie ofertowe 02.12.2015

DOM I REKREACJA

RESZEL 02.12.2015

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

prowadzonego w trybie : zapytania ofertowego z dnia 20.10.2015r.

                                                                                                                                                              

Do pobrania załącznik:

ZAWIADOMIENIE

DOM I REKREACJA

Reszel 20.10.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W związku z ubieganiem się przez firmę

Dom i Rekreacja Spółka z o.o. o dofinansowanie projektu pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Dom i Rekreacja Spółka z o.o. poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem”

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego


do pobrania załącznik z zapytaniem:

Zapytanie ofertowe 20 10 2015